Skip to main content
Latest prophylaxis
Show more
Latest medications
Show more
oseltamivir 1 month ago
valganciclovir 2 months ago
tenofovir disoproxil 2 months ago

Home

Welkom bij het regionale antibioticaboekje beheerd door artsen-microbioloog, internist-infectiologen en ziekenhuisapothekers in de regio Zuidoost-Brabant - Noordoost-Limburg. Deelnemende ziekenhuizen zijn: 

–      het Elkerliek ziekenhuis Helmond

–      het Sint Jans Gasthuis Weert

Deze site vervangt het vroegere "PAMM blauw" antibioticaboekje. Als uitgangspunt is het Nationale Antibioticaboekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, aangehouden in overleg met afgevaardigden van de betrokken ziekenhuizen. Daarbij is de lokale epidemiologie van resistentie en voorkeur voor en ervaring met bepaalde antimicrobiële middelen meegenomen in bepaalde keuzes. De adviezen zullen worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe evidence-based richtlijnen en besluiten vanuit de vergaderingen van de regionale antibioticacommissie. Eventuele suggesties en/of opmerkingen kunt u sturen naar swabid@pamm.nl.