Overslaan en naar de inhoud gaan

iv/orale switch inclusief omzettingstabel

Algemene principes
Een vroege iv/orale switch is patiëntvriendelijk, weinig bewerkelijk, goedkoop en effectief. Het is niet altijd nodig bij alle infecties intraveneuze therapie te geven. Er kan direct vanaf het begin van de behandeling oraal gestart worden met middelen met een goede biologische beschikbaarheid, zoals: ciprofloxacine, clindamycine, cotrimoxazol, doxycycline, fluconazol, linezolid, metronidazol, rifampicine en voriconazol

Indicaties die in aanmerking komen voor iv/orale switch therapie:

 • Luchtweginfectie
 • Urineweginfectie, incl. pyelonefritis
 • Huid- en weke delen infectie
 • Secundaire peritonitis

 

Wanneer is een iv orale switch mogelijk?

 1. Afwezigheid van de volgende contra-indicaties:
  • Adequate antimicrobiële concentraties worden niet bereikt op de plek van de infectie middels orale toediening
  • Aanwezigheid van specifieke ziektebeelden en/of infecties: (ernstige) sepsis, fasciitis necroticans/toxic shock syndroom, infecties van het centraal zenuwstelsel, S. aureus bacteriemie of endovasculaire infecties (bijv. endocarditis), mediastinitis
 2. Vitale functies zijn normaal of verbeterend
  • Systolische bloeddruk blijft stabiel zonder inotropie of vocht resuscitatie
 3. Infectie-gerelateerde klachten en symptomen zijn verdwenen of verbeterend
  • >36.0°C en <38.3°C* zonder antipyretica
 4. Er is sprake van een intact en functionerend maagdarmkanaal
  • Er is geen sprake van: malabsorptie syndroom, short bowel syndroom, ernstige gastroparese, ileus of continue maaghevel
 5. Orale intake is mogelijk
  • Er is geen sprake van overgeven en de patiënt is coöperatief
 6. Er is een oraal antibioticum** beschikbaar met een goede biologische beschikbaarheid*** voor de gegeven indicatie

* Expert opinion
** Orale alternatief kan een andere klasse antibiotica zijn met een adequaat microbiologisch profiel
*** 60% – >90%, zoals bekend uit de literatuur (zie ook het Farmacotherapeutisch Kompas of de KNMP Kennisbank)

 

Omzettingstabel iv/orale switch

1. Switch bij voorkeur op geleide van kweekuitslag
2. Neem bij twijfel contact op met de arts-microbioloog/internist-infectioloog
3. In geval van nierfunctiestoornissen dient dosering soms te worden aangepast: zie antibioticumboekje of overleg met de ziekenhuisapotheker
4. Wees alert op contra-indicaties (zie ook hierboven bij 'Wanneer is een iv orale switch mogelijk?' punt 1.)
 

Antibioticum IV dosering PO dosering / switch naar
Amoxicilline 4-12dd 1000mg 3dd 750mg
Amoxicilline/clavulaanzuur 4-6dd 1000/200mg 3dd 500/125mg
3dd 875/125mg (bij Increased dose)
Benzylpenicilline 4-12 miljoen EH Middel en dosering afhankelijk van indicatie
CAP: amoxicilline 3dd 750mg
Cefazoline 3-6dd 1000mg Overleg met arts-microbioloog/internist-infectioloog
Ceftazidim 3dd 1000mg
3dd 2000mg (bij Increased dose)
Middel afhankelijk van indicatie
Bij Pseudomonas spp. ciprofloxacine 2dd 750mg (bij bewezen ‘Increased dose’ gevoeligheid)
Ceftriaxon 1dd 2000mg
2dd 2000mg (bij Increased dose)
Middel afhankelijk van indicatie
Cefuroxim 3dd 1500mg CAP: amoxicilline/clavulaanzuur 3dd 500/125mg of doxycycline 100mg of cotrimoxazol 2dd 960mg of levofloxacine 2dd 500mg
HAP: amoxicilline/clavulaanzuur 3dd 500/125mg of cotrimoxazol 2dd 960mg 
UWI: cotrimoxazol 2dd 960mg of ciprofloxacine 2dd 500mg
Buikschema: amoxicilline/clavulaanzuur 3dd 875/125mg of cotrimoxazol 2dd 960mg + metronidazol 3dd 500mg
Focus e.c.i.: amoxicilline/clavulaanzuur 3dd 500/125mg
Ciprofloxacine 2dd 400mg
3dd 400mg (bij Increased dose)
2dd 500mg
Bij Pseudomonas spp. ciprofloxacine 2dd 750mg (bij bewezen ‘Increased dose’ gevoeligheid)
Clindamycine 3dd 600mg 3dd 600mg
Cotrimoxazol 2dd 960mg
2dd 1440mg (bij Increased dose)
3dd 1920mg (bij PJP)
2dd 960mg
2dd 1440mg (bij Increased dose)
3dd 1920mg (bij PJP)
Doxycycline 1-2dd 100mg 1-2dd 100mg
Erytromycine 4dd 500-1000mg Azitromycine 1dd 500mg
Flucloxacilline 6dd 1000-2000mg Dosering afhankelijk van indicatie
Cellulitis: 4dd 500-1000mg of clindamycine 3dd 600mg
Levofloxacine 2dd 500mg 2dd 500mg
Linezolid 2dd 600mg 2dd 600mg
Meropenem 3dd 1000
3dd 2000mg  (bij Increased dose)
Overleg met arts-microbioloog/internist-infectioloog
Metronidazol 3dd 500mg 3dd 500mg
Moxifloxacine 1dd 400mg 1dd 400mg
Piperacilline/tazobactam 4dd 4000/500mg Overleg met arts-microbioloog/internist-infectioloog
Rifampicine 2dd 450-600mg 2dd 450-600mg
Vancomycine Op geleide van TDM Overleg met arts-microbioloog/internist-infectioloog
     
Antivirale middelen    
Aciclovir 3dd 10mg/kg Valaciclovir 3dd 1000mg
Ganciclovir 2dd 5mg/kg Valganciclovir 2dd 900mg
     
Antifungale middelen    
Anidulafungin 1dd 100mg Candidemie: fluconazol opladen 800mg, daarna 1dd 400mg (bij bewezen gevoeligheid), overige indicaties mogelijk lagere dosering.
Fluconazol 1dd 200-400mg
1dd 800mg (bij Increased dose)
1dd 200-400mg
1dd 800mg (bij Increased dose)
Voriconazol 2dd 4mg/kg (op geleide van TDM) 2dd 4mg/kg (op geleide van TDM)