Overslaan en naar de inhoud gaan

faryngitis/tonsillitis/cervicale lymfadenitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

feneticilline po 500mg 4dd 10 dagen

Opmerking:

Bij (faryngo)tonsillitis (alleen bij ernstig zieke patiënt of verhoogd risico op complicaties (zie hieronder))

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Opmerking:

Bij vermoeden peritonsillair infiltraat, lymfadenitis colli of uitblijven effect eerste antibioticum

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerking:

Bij (faryngo)tonsillitis (alleen bij ernstig zieke patiënt of verhoogd risico op complicaties (zie hieronder))

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

erytromycine po 500mg 4dd 7 dagen

Opmerking:

Bij zwangerschap of borstvoeding bij (faryngo)tonsillitis (alleen bij ernstig zieke patiënt of verhoogd risico op complicaties (zie hieronder))

Algemene opmerkingen

Antimicrobiële therapie in principe niet geïndiceerd, alleen bij:

  • een vermoeden van peritonsillair infiltraat;
  • lymfadenitis colli;
  • faryngotonsillitis bij een ernstig zieke patiënt (forse algemene ziekteverschijnselen, een abnormaal beloop van de ziekte en/of een combinatie van ernstige klachten en bevindingen bij lichamelijk onderzoek (zoals problemen bij openen mond en kwijlen));
  • faryngotonsillitis bij een verhoogd risico op complicaties afhankelijk van ernst van immuunstoornis, klinische conditie en beloop eerdere infecties (bijv. gebruik van oraal corticosteroïd, DMARD’s, biologicals, thyreostatica, fenytoïne, neuroleptica; chemo- of radiotherapie, maligniteiten, acuut reuma in de voorgeschiedenis, diabetes mellitus, immuunstoornissen, HIV-infectie met verlaagd aantal T-cellen, sikkelcelziekte, ernstige alcoholabusus, i.v. drugsgebruik of functionele asplenie).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-502287.1
Bijgewerkt: 05/08/2024 - 14:17
Status: Published